השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  עורך דין חוזים

  עורך דין חוזים אנר אבילוב

  על כלל החוזים הנערכים והנכרתים במדינת ישראל, חולש חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, חוק זה חולש גם על כל דיני החיובים האחרים ככל שאין חוק מוגדר וספציפי אחר, וזאת מכוח סעיף 61 לחוק.  הכלל הראשון, והסעד העיקרי במשפט הארץ ישראלי הוא כי חוזים יש לקיים – אכיפת חוזה/הסכם היא הראשונה מבין זכויות המוקנות מתוקף החוזה עצמו, וללא עקרון זה, יהיה חוסר וודאות ביחס לחיובים מתוקף החוזה, דבר שעלול להביא לקריסה כלכלית. עורך דין חוזים, חייב להתמצא ולהיות בקיא בכל ההלכות המשפטיות הנוגעות לדיני החוזים ו/או עריכת חוזים בין אם בכתיבתם, בעת מימושם וכן במקרים המורכבים יותר של ביצוע או אי-ביצוע חוזה שלא כחוק – הפרת חוזה. עורך דין חוזים ידע להאיר את עיניי הלקוחות על אופן ניסוח ומימוש החוזה או אכיפתו. אם הנכם יזמים או אנשים פרטיים המעוניינים לערוך חוזה, משרד עורכי הדין אנר אבילוב הוא משרד עורכי דין המתמחה בתחום דיני חוזים ובדיני מסחר וחברות.

  תפקידו של עורך דין חוזים

  כאשר קיים הצורך בכתיבת הסכם משפטי, אשר יבהיר ויסדיר את רצונות כל הצדדים ישנו צורך  בליווי עורך דין חוזים שיערוך את ההסכם, הלוא הוא החוזה המשפטי, שיהווה בהמשך הדרך כמסמך משפטי לכל דבר ועניין בעת הצורך. ישנם מקרים בהם גם אם נכתב ונחתם חוזה בין שני צדדים, יופר החוזה משפטית ויבוטל במקרים הבאים:

  • טעות – החוק בישראל מגדיר חוזה כטעות, שיש בו כדי לבטלו.
  • הטעיה – החוק מגדיר כהטעיה בחוזה, כאשר אחד מהצדדים גרם לצד הטועה לטעות ובשל כך להתקשר בחוזה,  לרבות בדרך של אי-גילוי של עובדות שהיה עליו לגלותן. יש בכדי לבטל חוזה הנכתב בהטעיה.
  • חוזה הנחתם בכפייה על ידי הפעלת כוח או איומים של צד אחד כלפי הצד השני, ניתן לבטלו. יחד עם זאת אזהרה על מימוש כוונת אחד מהצדדים למימוש החוזה, איננה בגדר כפייה ועל כן לא נכללת במקרה של ביטול חוזה הנערך בכפייה שאין בה הצדקה.

  עריכת חוזה בליווי עורך דין חוזים

  טעות רווחת היא לחשוב שניתן להוריד חוזה מגוגל, והוא ייתן את המענה ההולם ליחסי הצדדים בו. ואולם, כתיבת או עריכת חוזה איננה עניין של מה בכך. ישנם מקרים בהם חובה לערוך הסכמים שיהיו כתובים וערוכים בצורה ברורה ומוגדרת בצורה שוויונית, כך שלא ייווצר יתרון לצד כלשהוא במימוש החוזה בעת הצורך. ליווי עורך דין המתמחה בכתיבת חוזים בשפה משפטית ברורה שאיננה משתמעת לשני פנים ומגדירה בצורה מפורטת ומדויקת את רצונות כל הצדדים, הינו צעד חשוב ביותר במימוש זכויותיכם, חוזה הוא מסמך משפטי אשר ניתן לממש בקיום צו בית משפט. משרד עורכי הדין אנר אבילוב מתמחה בתחום דיני חברות וכתיבת חוזים ובעל ניסיון רב בייצוג לקוחות תובעים ונתבעים בתביעות מורכבות ומגוונות לרבות בתובענות ייצוגיות ובפתרון סכסוכים.

  עורך דין חוזים

  עורך דין לחוזים

  חוזה הוא הסכם חברתי, המוכר על ידי החוק והצדדים מחויבים לפעול על פיו (למעט מקרים חריגים),  במצב של הפרתו, וניתן לקבלת סעד מבית המשפט הן בדרך או בדרך של ביטול או באכיפה או בפיצוי. ישנם סוגים שונים של חוזים והסכמים, הנחתמים מידי יום ביומו וממומשים ברצון שני הצדדים. חוזה יכול להיות מוגדר כהצעה בעת קניה של מוצר וכאשר מי מהצדדים הפר את ההסכם ניתן לתבוע בבית משפט את קיום ההסכם, כמו כן גם שלא התקבל המוצר לאחר קנייתו. כמו כן ישנו חוזה קבלנות המתייחס לחוק הקבלנות במתן שרות עפ"י תמורה, חוזה ביטוח, הינו חוזה המתייחס ליחסים שבין חברת הביטוח למבוטח ו/או ניזוק. אם כן ניתן להבין ולראות שאין חוזה אחד מסוגו, הנחתם בין שני צדדים אלא החוק במדינת ישראל מתייחס למספר סוגי חוזים. לשם כך ישנו צורך בליווי עורך דין לחוזים היודע ובקיא בדיני חוזים. משרד עורכי הדין אנר אבילוב, הינו משרד עורכי דין המתמחים בעריכת חוזים ובייצוג תובעים ונתבעים במשפט האזרחי והמסחרי.

  עורך דין לענייני חוזים

  • חוזה המכר – מדובר בחוזה הנפוץ ביותר, זאת בשל הפעילות היום יומית של כלל בני האדם וחיי המסחר. לפיכך, מדובר באחד מהחוזים הדורשים הסדרה חוקית מיוחדת באשר לשאלות המיוחדות לחוזה המכר, בין היתר בנוגע לאי התאמת הממכר, הפרות, סעדים ועוד. סדרה של חוקים מסדירה את השאלות הנוגעות לחוזה המכר אשר רוב המכריע של האנשים (לרבות עורכי דין) עוסקים תמיד סביב חוק החוזים חלק כללי וחוק החוזים תרופות בשל הפרת חוזה. ואולם, ישנם חוקים רבים וחשובים לפעמים אף יותר למשל חוק המכר שהוראותיו הם בבחינת הוראות חוק ספציפיות הגוברות על הוראות חוק הכלליות כגון חוק החוזים "חלק כללי".
  • חוזה אחיד – למעשה מדובר בחוזה סטנדרטי, שהנוסח שלו נקבעו מראש בידי צד אחד כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים בינו לבין אנשים בלתי מסויימים במספרם או בזהותם. משום כך, מגן החוק על הצרכן בשורה של תנאים באמצעותם יוכל בית המשפט לפסול את החוזה בעת הצורך.

  עורך דין לדיני חוזים

  חוזה הוא בעצם הצהרת התחייבויות וזכויות של שני הצדדים, המחויבים אחד לשני בכוונותיהם למימוש רצון משותף. במידה ויש הפרה של רצון אחד מהצדדים, המסמך החוזי הוא עדות כתובה וחתומה של רצון שני הצדדים להיקשר בתנאים משפטיים. לשם ניסוח הסכם חוזי יש צורך בליווי וייעוץ של עורך דין לחוזים. עורך דין לחוזים הבקיא בחוקים הרלוונטיים, יידע להתנסח בשפה משפטית ולנסח בכתב הסכם חוזי בעל אלמנטים משפטיים. אם ברצונכם בעורך דין לחוזים, צרו קשר עם משרד עורכי הדין אנר אבילוב, שהינו משרד עורכי דין בוטיק מהבולטים בתחום המשפט האזרחי והמסחרי, עריכת חוזים, ובייצוג תובעים ונתבעים בתביעות מורכבות בתחום החוזי, הנזיקי והקנייני ובתובענות ייצוגיות.

  עורך דין דיני חוזים

  ישנם רגעים בחיים בהם אנחנו עומדים לפני החלטות חשובות, המצריכות חתימה על הסכמים כמו הסכם מייסדים, הסכמן מתן הלוואה, רכישת חברה או פעילות חברה, כאשר יזמים מעוניינים לפתוח חברה או שותפות או עמותה, או כאשר אנו רוצים להגדיר לבני המשפחה את שיעשה עם רכושנו ביום פקודתנו. בדיוק לאותם רגעים חשובים עלינו להיוועץ עם עורך דין דיני חוזים. עורך דין דיני חוזים הוא עורך דין הבקיא בדיני החוזים הקיימים במדינת ישראל, וכיצד יש לנסחם על פי העגה המשפטית כך שיהווה מסמך רשמי לכל דבר ועניין בעת משא ומתן לכריתתו של הסכם, בחתימתו, קיומ ו וחלילה גם הפרתו. עורך דין דיני חוזים, יודע לערוך הסכמים וחוזים אשר יהיו כתובים בשפה נהירה ברורה ומובנת, עניינית ומדויקת לצורכי הלקוחות האינדיבידואלי. כך, לפעמים יש צורך שהחוזה ניתן יהיה לפרשנויות שונות, ולפעמים חד משמעי וסגור כדי למנוע התערבות חיצונית בעומד דעת הצדדים. בעריכת החוזה, עורך דין דיני חוזים, אמור לערוך אותו בציפיית פני משפט, דהיינו, לצאת מתוך נקודת הנחה קודרת אולי אך ריאליסטית, כדי שהחוזה יהי מגדלור בחשיכה בעת אי-בהירות המצב או בעת הפרתו על ידי מי מהצדדים, כך שיוכל להכווין התנהגות הצדדים בדרך נכונה.  ליווי עורך דין המתמחה בדיני החוזים עוד בשלב המשא ומתן המקדמי, יכול במצבים רבים להוזיל ללקוח את עלויות ההתקשרות. עורך הדין אנר אבילוב ,הינו  עורך דין מנוסה הבקיא בתחום דיני החיובים וביחוד בחום דיני החוזים לרבות עריכת חוזים וכריתתם, תביעות חוזיות, תביעות נזיקיות, במשפט האזרחי והמשפט המסחרי, בייצוג תביעות מורכבות לרבות בתובענות ייצוגיות.

  עורך דין דיני חוזים – מהו חוזה?

  אנחנו מכירים לרוב את הפיסקה האחרונה מתהליך החוזה והוא חתימה על החוזה או הסכם. כיום רוב החוזים הנקראים גם חוזים סטנדרטים, אלו הם אותם חוזים והסכמים המתייחסים לאותם ענפים בהם חתימה על חוזים הינה חלק מתהליך קיים, כמו למשל בעת קניית דירה או כאשר מחליטים לפתוח חברה בע"מ ועוד. אנחנו פחות נתקלים בתהליך של כתיבת חוזה או הסכם מראשיתו. חוזה הוא מסמך לביטוי משפטי המעיד על עומד דעת הצדדים – הסכמה, על במפגש הרצונות של שני הצדדים למען מטרה משותפת. מכאן, שכל התקשרות בין שני צדדים או יותר, בין בכתב ובין בעלפה (מלבד תחומים בודדים בהם יש חובת חוזה כתוב), היא למעשה הסכם חוזי. גם קנייה בחנות או רכישת כרטיס נסיעה, מהווה חוזה בין שני צדדים או יותר. למה הכוונה? נרחיב בזה מעט. ישנם מספר סוגי חוזים וביניהם:

  עו"ד חוזים אנר אבילוב

  חשיבה מוטעית היא לחשוב שהסכם חוזי הוא דבר מאיים מגביל, ובלתי הפיך. חוזה הנחתם כחוק על פי כל דיני החוזים הנהוגים במדינת ישראל, מנוסח בצורה בה יוכלו כל הצדדים ליהנות מאכיפתו , כמו כן חוזה שנוסח ע"י מנגנון בעל השפעה וידע נדרשים לצורך עריכת חוזים, יהיה מעוגן כחוק בהגנות משפטיות. אם הנכם זקוקים לעורך דין דיני חוזים צרו קשר עם משרד עורכי הדין אנר אבילוב, המתמח בעריכת חוזים, במשפט האזרחי והמסחרי ובייצוג תובעים ונתבעים בהליכים בבתי המשפט.

  עורך דין לחוזים – ממה מורכב הסכם חוזי?

  דיני החוזים המוגדרים בחוקי מדינת ישראל, מתייחסים באופן כללי לחוזים והסכמים הנחתמים מידי יום, וכן ישנם הוראות חוק ספציפיות וחוקים ספציפיים המתייחסים  לנושאים מוגדרים. כאשר באים שני צדדים לחתום על הסכם, נדרשים לכך שלשוה תנאים: כוונה ליצירת תנאים משפטיים, שפיטות של ההסכם גופא, וכשירות משפטית של הצדדים להסכם. פסיקת בית המשפט קבע מבחנים שונים לבחינת תנאים אלו, אך תאנים אלו חייבים למצוא ביטוי בתוך ההסכם גופא. משום כך, ישנו צורך בעורך דין לחוזים שידע לנסח הסכם חוזי נכון ומתאים לדרישות הספציפיות של כל לקוח וכל מקרה לגופו. כמו כן, עורך דין לחוזים ידע לבחון האם הסכם או חוזה שנוסח אכן יש בו מאפיינים משפטיים בכדי שההסכם יהיה גם שפיט.

  עורך דין חוזים מסחריים

  • הצעה וקיבול – יחס חוזי או הסכם הנערך על שני צדדים כאשר צד אחד הינו הצד המציע את ההצעה, ואילו הצד השני מקבל את ההצעה של הצד הראשון מתוך החלטה גמורה שלו כי זהו רצונו.
  • גמירות דעת ומסוימת – הפסיקה דורשת לראות האם על פי מבחן הנסיבות אכן התגבש בין הצדדים גמירות הדעת לכרות חוזה. הבחינה כמובן נעשה על פי מבחן האדם הסביר, דהיינו האם האדם הסיבר בבחינה חיצונית של ההסכם בין הצדדים יגיע למסקנה כי הצדדים אכן גמרו בדעתם להתקשר בחוזה מחייב. ודרישת המסוימות מחייבת שהחוזה יהיו בו אלמנטים שונים של המבססים מסוימות כגון שמות הצדדים, מהות הנכס, מהות העסקה, המחיר, מועדים, ועוד.
  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום